20.3.2024

Aurinkopaneelit parantavat kiinteistön energiaomavaraisuutta

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n omistamalle Vantaan Vantaanportissa sijaitsevalle Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 6:lle asennettiin aurinkopaneelit loppuvuodesta 2023. Aurinkoenergia edesauttaa Nordea Henkivakuutusta vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 6 energiaomavaraisuutta parannettiin asentamalla katolle 257 aurinkopaneelia. Pakkalan Kartanonkoski on ensimmäinen Nordea Henkivakuutuksen omistama kiinteistö, jonka katolle on asennettu aurinkopaneelit. Kiinteistö on otollinen kohde aurinkovoimalalle kokonsa ja sijaintinsa ansiosta. Rakennuksessa on reilusti kattopinta-alaa ja se sijaitsee avaralla paikalla, missä paneeleihin ei kohdistu varjostuksia. Aurinkovoimalan teoreettinen huipputeho on 115 kWp.


Aurinkovoimalan laskennallinen vuosittainen energiantuotto voi olla jopa 10 prosenttia kiinteistön sähkönkulutuksesta. Suurin osa aurinkopaneelien tuotannosta sijoittuu maalis-syyskuun väliseen aikaan, kevättalvella ja syksyllä aurinkovoimala tuottaa vähemmän energiaa pimeästä vuodenajasta johtuen. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta, jonka jälkeen paneelit tuottavat ilmaista sähköä lähes 20 vuotta.


Vastuullisuus tärkeää niin omistajalle kuin vuokralaiselle


Nordea Henkivakuutuksen pitkän aikavälin tavoitteena on kiinteistöjen energiankulutuksen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Lyhyen aikavälin tavoitteena on energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen 5 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Aurinkopaneelien asentaminen on siis strategisesti tärkeä toimi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.


- Uusi aurinkovoimala on konkreettinen askel kohti vastuullisuusstrategiamme mukaista hiilineutraaliustavoitetta. Investoinnin myötä lisäämme energiaomavaraisuuttamme, kun voimala tuottaa puhdasta ja päästötöntä sähköä. Samalla tuemme myös asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja vastuullisiin toimitiloihin , sanoo Nordea Henkivakuutuksen kiinteistösijoitusjohtaja Pilvi Kataja.


Myös vuokralaisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja aurinkopaneelien asennus katolle on linjassa vuokralaisen vastuullisuustavoitteiden kanssa:


- Aurinkopaneelit ovat osa Lyreco Finlandin pyrkimystä vähentää hiilijalanjälkeä ja edistää kestävää kehitystä. Nämä uudet aurinkopaneelit eivät ainoastaan vähennä yrityksemme riippuvuutta perinteisistä energialähteistä, vaan ne myös tukevat vahvasti Lyreco Finlandin sitoutumista ympäristöystävällisiin käytäntöihin. Paneelit mahdollistavat myös yrityksemme tuotanto- ja työsuhdeautojen liikkumisen päästöttömästi, kun hyödynnämme aurinkoenergiaa yli 60 sähköauton lataamiseen, kommentoi Lyreco Finlandin toimitusjohtaja Harri Helenius.


Lyreco Finlandilla on kokonaisvaltainen kestävän kehityksen strategia, jossa kehittyminen ja yhteistyö ovat tärkeitä:


- Kestävän kehityksen strategiamme perustuu kolmeen alueeseen: ympäristöön, ihmisiin ja kehitykseen. Se ilmaisee tavoitteemme huomioida toimintamme suotuisammat vaikutuksen ympäristöön ja ihmisiin sekä edistää kehitystä koko arvoketjussamme. Organisaation kehittyminen on erittäin tärkeä osa-alue, ja edistämme vastuullista toimintaa tekemällä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, Harri Helenius kertoo.


Aurinkopaneelikartoituksia on tehty muihinkin Nordea Henkivakuutuksen omistamiin kiinteistöihin vuoden 2023 aikana. Yritys on myös mukana kiinteistöjen energiatehokkuussopimuksissa ja raportoi vuosittain kiinteistöjensä energiankulutustiedoista sekä tehdyistä säästötoimenpiteistä.