29.1.2021

Kiinteistösijoitukset ja vastuullisuus

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kiinteistösijoitusten tavoitteena olla hiilineutraali energiankulutuksen osalta vuoteen 2035 mennessä.

Suunnitelmallisella kiinteistöjen ylläpidolla Nordea Henkivakuutus tähtää omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuuteen, seuraamalla kiinteistöjen energiankulutuksia aktiivisesti sekä toteuttamalla energiakatselmointeja ja energia-investointeja. Tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä olla energiankulutuksen osalta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.


Kehitämme kiinteistöjemme ympäristövastuuta kokonaisvaltaisesti ympäristösertifioimalla olemassa olevia kiinteistöjämme yhteistyössä kiinteistömanagerimme Newsec kanssa. Kiinteistöjen BREEAM-sertifioinnit ovat osa Nordea Henkivakuutuksen kiinteistöjen laajempaa vastuullisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää kiinteistöjen vastuullisuutta kokonaisuutena ja tunnustus siitä, että Nordea on sitoutunut pienentämään kiinteistöomaisuutensa hiilijalanjälkeä suunnitelmallisesti.


Vuonna 2020 olemme sertifioineet neljä kiinteistöä good ja very good -tasoon. Yhteensä sertifioituja kiinteistöjä on nyt kuusi. Tavoitteena on jatkaa kiinteistöjemme sertifiointia suunnitelman mukaan.


Kehitämme kiinteistöjemme jätehuoltoa aktiivisesti ja ohjeistamme ja tuemme käyttäjiä jätteen lajittelussa ja kierrätyksessä. Pienennämme vedenkulutusta asentamalla vedensäästösuuttimia kohteisiimme ja lisäksi määrittelemme muutostöissä käytettävien valintojen vastuullisuuden ja suosimme kestäviä rakennusmateriaaleja.


Kerromme avoimesti edistyksestämme vastuullisuuden kehittämisessä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Raportoimme vastuullisuudesta myös CRREM:llä sekä osallistumme UN PRI-raportointiin. Kehitämme vuokralaisviestintää erityisesti asuinkiinteistöissämme ja suunnittelemme toimenpiteitä vuokralaisten sitouttamiseksi vastuullisuustekoihin.