11.10.2021

Nordea Henkivakuutuksen omistamalle asuinkiinteistölle myönnetty BREEAM-sertifiointi

Nordea Henkivakuutuksen omistamalle As Oy Helsingin Vanhalinnalle on myönnetty kansainvälisesti arvostettu BREEAM In-Use Residential sertifiointi, joka kattaa molemmat osiot, sekä kiinteistön ominaisuudet (Part 1 Asset performance) että kiinteistön hallinnan (Part 2 Building management) ensimmäisenä Suomessa.


Vanhalinna saavutti BREEAM-arvosanan Very Good. Saavutuksen arvoa nostaa BREEAMin viime vuonna kiristynyt arviointiasteikko, jonka mukaan rakennusten on suoriuduttava entistä kestävämmin saavuttaakseen sertifioinnissa korkeampia arvosanoja. Sertifiointi pisteyttää rakennuksen ympäristömyönteiset ratkaisut ja toimii omistajan apuna kiinteistön jatkuvassa kehittämisessä.


As Oy Helsingin Vanhalinnan rakenteelliset ominaisuudet ja ratkaisut, kuten kaikissa asunnoissa olevat parvekkeet ja kiinteistön laajat yhteiset tilat toivat pisteitä kiinteistön ominaisuudet osioon. Myös laaja autoton ja vehreä sisäpiha oleskelualueineen vaikutti positiivistesti pisteisiin. Kiinteistön hallinnan osiossa arvosanaa nostivat erityisesti Nordean vahva sitoutuminen vastuullisuuteen kuten vastuullisuusohjelma, CRREM-raportointi ja kiinteistökannan hiilineutraaliustavoitteet. Lisäksi Nordean toimintamalli asukkaiden tyytyväisyyden ja olosuhteiden mittaamiseen sekä jatkuva kommunikaatio asukkaiden ja ylläpidon välillä nostivat pisteitä.


Kiinteistöjen BREEAM-sertifioinnit ovat osa Nordea Henkivakuutuksen kiinteistöjen laajempaa vastuullisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää kiinteistöjen vastuullisuutta kokonaisuutena ja tunnustus siitä, että Nordea on sitoutunut pienentämään kiinteistöomaisuutensa hiilijalanjälkeä suunnitelmallisesti. Vuonna 2021 haetaan sertifiointeja myös kuudelle toimitila- ja liikerakennukselle.


Kansainvälinen BREEAM-sertifiointi asettaa vaatimuksia kiinteistön energian ja veden käytön tehokkuudelle, jätelajittelulle, ylläpidolle ja huollolle sekä rakennuksen käyttäjien hyvinvointia tukeville ratkaisulle. Sertifiointi palkitsee myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä, sekä kannustaa ennakoimaan ja varautumaan ilmaston lämpenemisen mahdollisesti aiheuttamiin riskeihin.