17.12.2019

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy siirtyi vihreän sähkön hankintaan 1.7.2019 alkaen

Päästöt vähenevät vuosittain 21,5 miljoonan ajokilometrin päästöjä vastaavan määrän.

Kiinteistöjen käyttö aiheuttaa merkittävän osuuden Suomen päästöistä. Pelkästään rakennusten lämmitykseen kuluu noin kolmannes tuotetusta energiasta. Ilmastonmuutoksen hillinnässä on ensisijaista keskittyä nopeasti erityisesti niihin keinoihin, joilla hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen ilmakehässä voidaan estää. Tärkeää on siis lopettaa suorien ja epäsuorien päästöjen tuottaminen, esimerkiksi energiantuotannon kautta.


Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kaikissa suorissa kiinteistösijoituksissa kuluu vuosittain kiinteistösähköä noin 19 000 MWh. Keskimääräisellä suomalaisella sähköntuotantotavalla kyseinen määrä tuottaa noin 3 000 tonnia CO2-päästöjä (Motiva). Tämä vastaa jopa 21,5 miljoonan ajokilometrin päästöjä (540 kertaa maapallon ympäri), tai lähes 300 suomalaisen aiheuttamia vuotuisia päästöjä.


Yhtiö hankkii kohteisiinsa nyt vesivoimalla tuotettua sertifioitua sähköä. Vesivoimalla tuotettu sähkö ei synnytä ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä. Alkuperätakuita vesivoiman tuottamiselle on hankittu 1.7.2019 alkaen. 


– Sähkösopimusten muuttaminen päästöttömiksi oli helppo ja konkreettinen teko pienentää kiinteistömassamme hiilijalanjälkeä. Koemme, että meidän tulee toimia ja ottaa käyttöön erilaisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Samalla tavoitteenamme on koko kiinteistökannan jatkuva kehittäminen vähemmän energiaa kuluttavaksi, kommentoi Nordea Henkivakuutuksen kiinteistösijoituspäällikkö Pilvi Kataja.


Nordea Henkivakuutuksen sähköntoimittaja on Oulun Energia.


158 kg CO2 /MWh = Keskimääräinen sähköntuotannon CO2 -päästökerroin (Motiva)

Vertaukset: https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin


Lisätietoja:


Pilvi Kataja
Kiinteistösijoituspäällikkö
p. 040 709 6553
pilvi.kataja(a)nordea.fi